Novinky
Vyhlásenie Sútaže 22/9/2023 (dodávka plynu pre technologické účely v období 2022 a 2023)
Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje Súťaž 22/9/2023 v rámci Obchodnej verejnej súťaže na ...
Viac | 19. 09. 2023 |
OVS Monitorovanie vybraných sond ZS6
Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž "Monitorovanie vybraných sond ...
Viac | 15. 08. 2023 |
OVS Rozšírenie technológie úpravy zemného plynu na stredisku ZS6 Malacky - realizácia
Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž "Rozšírenie technológie ...
Viac | 03. 08. 2023 |

»Zobraziť všetky správy

Predaj krátkodobej uskladňovacej kapacity S.T.A.C.

 

Vážený účastník trhu s plynom,

spoločnosť POZAGAS a.s. ponúka zvyšnú voľnú uskladňovaciu kapacitu vo forme krátkodobého uskladňovacieho produktu S.T.A.C. V prípade záujmu o pridelenie daného produktu sa môžete registrovať podľa postupu uvedeného v sekcii Registrácia.

 

Všetky detailné informácie ohľadom pridľovania produktu S.T.A.C. nájdete v nižšie uvedených dokumentoch.

Prevádzkový poriadok
Technické podmienky
Všeobecné podmienky pre poskytovanie služby S.T.A.C. (platné od 1.8.2023, Anglický jazyk)
Rámcová zmluva o skladovaní plynu - služba S.T.A.C. (platná od k 1.8.2023, Anglický jazyk)