Novinky
Vyhlásenie Sútaže 22/9/2023 (dodávka plynu pre technologické účely v období 2022 a 2023)
Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje Súťaž 22/9/2023 v rámci Obchodnej verejnej súťaže na ...
Viac | 19. 09. 2023 |
OVS Monitorovanie vybraných sond ZS6
Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž "Monitorovanie vybraných sond ...
Viac | 15. 08. 2023 |
OVS Rozšírenie technológie úpravy zemného plynu na stredisku ZS6 Malacky - realizácia
Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž "Rozšírenie technológie ...
Viac | 03. 08. 2023 |

»Zobraziť všetky správy

Sekundárny trh

Zákazník na právo v prípade potreby využiť nasledovné možnosti pre využitie uskladňovacej kapacity dohodnutej v zmluve o skladovaní plynu alebo jej časti s parametrami tak, ako sú definované v zmluve o skladovaní plynu, treťou stranou:

  1. prevod práv a povinností zo zmluvy o skladovaní plynu,
  2. prenechanie práv a povinností zo zmluvy o skladovaní plynu,
  3. prevod medzi účtami skladovaného plynu.

Prevod práv a povinností zo zmluvy o skladovaní na tretiu osobu podlieha súhlasu spoločnosti POZAGAS.
Prevod medzi účtami skladovaného plynu podlieha spoločnej oznamovacej povinnosti.

Platforma na rezerváciu sekundárnej kapacity