Novinky
Vyhlásenie Sútaže 22/9/2023 (dodávka plynu pre technologické účely v období 2022 a 2023)
Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje Súťaž 22/9/2023 v rámci Obchodnej verejnej súťaže na ...
Viac | 19. 09. 2023 |
OVS Monitorovanie vybraných sond ZS6
Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž "Monitorovanie vybraných sond ...
Viac | 15. 08. 2023 |
OVS Rozšírenie technológie úpravy zemného plynu na stredisku ZS6 Malacky - realizácia
Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž "Rozšírenie technológie ...
Viac | 03. 08. 2023 |

»Zobraziť všetky správy

Odstávky

Ročný plán predpokladaných odstávok zásobníka pre obdobie od 1.1.2019 - 31.12.2019.

Ročný plán predpokladaných odstávok zásobníka pre obdobie od 1.1.2020 - 31.12.2020.

Ročný plán predpokladaných odstávok zásobníka pre obdobie od 1.1.2021 - 31.12.2021.

Ročný plán predpokladaných odstávok zásobníka pre obdobie od 1.1.2022 - 31.12.2022.

Ročný plán predpokladaných odstávok zásobníka pre obdobie od 1.1.2023 - 31.12.2023.

Ročný plán predpokladaných odstávok zásobníka pre obdobie od 1.1.2024 - 31.12.2024.