Novinky
Vyhlásenie Sútaže 22/9/2023 (dodávka plynu pre technologické účely v období 2022 a 2023)
Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje Súťaž 22/9/2023 v rámci Obchodnej verejnej súťaže na ...
Viac | 19. 09. 2023 |
OVS Monitorovanie vybraných sond ZS6
Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž "Monitorovanie vybraných sond ...
Viac | 15. 08. 2023 |
OVS Rozšírenie technológie úpravy zemného plynu na stredisku ZS6 Malacky - realizácia
Spoločnosť POZAGAS a.s. týmto vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž "Rozšírenie technológie ...
Viac | 03. 08. 2023 |

»Zobraziť všetky správy

Alokačný a nominačný režim

Spoločnosť POZAGAS v spolupráci s prevádzkovateľmi nadväzujúcich sietí stanovila nasledovné nominačné a alokačné režimy:

Vstupno-výstupný (odovdzávaco-preberací) bodNadväzujúca sieťPlatný alokačný režimPovolená odchýlka z potvrdenej nominácieJednotky pre nominácie/renominácie a alokácie
Vstupno-výstupný (odovdzávaco-preberací)bod Aprepravná sieť SR (vtláčanie, ťažba)OBAN/AMWh
Výstupný (odovdzávaco-preberací) bod A,Bdistribučná sieť SR (ťažba)OBAN/AMWh
Vstupno-výstupný (odovdzávaco-preberací) Virtuálny obchodný bod - Rakúsko)prepravná sieť Rakúsko - systém MAB (vtláčanie a ťažba)OBAN/AMWh

 

Pro-rata:

V prípade zmiešaného toku plynu viacerých zákazníkov v danom vstupno-výstupnom (odovzdávaco-preberacom) bode prideľovanie nameraných množstiev alokačným režimom pro-rata je vykonávané na základe posledných nominovaných a potvrdených množstiev pri zohľadnení primeraného podielu na prevádzkovej odchýlke.

Prevádzková odchýlka je určená ako rozdiel nameranej hodnoty a aritmetického súčtu všetkých nominácií potvrdených spoločnosťou POZAGAS pre danú hodinu v danom vstupno-výstupnom (odovzdávaco-preberacom) bode.

Primeraný podiel zákazníka predstavuje podiel absolútnej hodnoty jeho nominácie potvrdenej spoločnosťou POZAGAS a aritmetického súčtu absolútnych hodnôt všetkých nominácií potvrdených spoločnosťou POZAGAS pre danú hodinu v danom vstupno-výstupnom (odovzdávaco-preberacom) bode.

Toto pravidlo je platné pre skutočné operácie ako aj pre swapové (výmenné) operácie.

OBA:

Množstvo plynu, ktoré spoločnosť POZAGAS potvrdila na prevzatie alebo odovzdanie, t. j. nominované a potvrdené množstvo sa považuje za vtlačené alebo vyťažené množstvo.

Odchýlka celkového zameraného množstva plynu od sumy pridelených množstiev plynu je riešená medzi spoločnosťou POZAGAS a príslušným prevádzkovateľom nadväzujúcej siete na bilančnom účte (tzv. Operational Balancing Account).